Dalam bermuamalah terhadap non Muslim, ada perkara-perkara yang bolehkan dan ada yang dilarang dalam Islam. Seorang Muslim hendaknya memahami permasalah ini sehingga ia tidak terjerumus dalam penyimpangan akidah atau bahkan kekufuran. Juga tidak terjerumus pada pemahaman yang menyimpang atau radikalisme terhadap non Muslim.

Kami sajikan permasalahan ini dengan ringkas, namun disertai dalil-dalil Al Qur’an dan As Sunnah, serta penjelasan para ulama Ahlussunnah. Semoga bermanfaat.

[Download E-book ]