Hendaknya seorang Mu’min mempersiapkan bekal menghadapi kematian dengan:

  1. Bertaubat dari maksiat
  2. Mengeluarkan diri dari perbuatan zalim terhadap manusia
  3. Amal shalih (sebagaimana ayat: “barangsiapa ingin bertemu Rabb-nya maka beramal shalih lah”)

— Syaikh Sami bin Muhammad As Shuqair