Dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, ia berkata, aku mendengar Al Hasan (Al Bashri) mengatakan:

“Demi Allah, tidaklah seorang mukmin berada di pagi hari atau di sore hari, kecuali ia pasti merasa takut dirinya terkena kemunafikan”

Penjelasan:

Munafik artinya secara zhahir menampakkan keimanan dan ketaatan dalam ajaran agama, namun sebenarnya dalam hatinya tidak demikian. Maka orang benar-benar beriman senantiasa khawatir terkena penyakit kemunafikan. Sebaliknya, yang merasa imannya senantiasa sudah baik, merasa suci dan hebat dengan ketaatan yang ia lakukan, justru menunjukkan belum sempurnanya keimanannya. Wallahu a’lam.

 

Advertisements