Tidak menolong orang yang zhalim kecuali ia orang zhalim juga, “dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan” (QS. Al An’am: 129)

— Syaikh Abdul ‘Aziz Ath Tharifi