Perkataan yang baik tetap dapat diambil buahnya (bermanfaat, pent) walaupun sudah sejak lama diucapkannya. Betapa banyak orang yang mendapat hidayah karena sebab sebuah perkataan yang diucapkan pada masa yang lalu.

Perkataan tersebut ditanam dalam bumi kebaikan, dan disirami dengan keikhlasan, sehingga akhirnya muncullah buahnya pada setiap musim atas izin dari Rabb-Nya.

Syaikh DR. Umar Al Muqbil