Salah satu nikmat yang terbesar dari Allah kepada anda adalah Allah menjadikan hati anda lembut dan penuh kasih sayang sehingga anda berinteraksi baik dengan orang yang dekat maupun orang yang jauh, baik dengan orang yang baik agamanya maupun dengan orang yang menyimpang, sikap anda tetap sesuai dengan tuntutan syariat walaupun sebenarnya hawa nafsu anda menyelisihinya.

— Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili hafizhahullah