Bila bin Sa’ad berkata:

Jangan anda melihat kecilnya suatu maksiat, namun lihatlah kepada siapa anda berbuat maksiat (yaitu kepada Allah)