Salah satu bentuk sifat munafik (nifaq) akbar adalah benci berdalil dengan Al Aqur’an, “Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka” (Qs. Al Hajj: 72)

— Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi