Berkata yang baik lebih baik daripada diam yang tidak memberika kebaikan apa-apa. Diam yang tidak memberika kebaikan apa-apa lebih baik daripada berkata yang tidak mengandung kebaikan apa-apa. “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam“.

— Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir Al Barrak