Timbangan seseorang supaya tetap ‘adl (selamat dari dosa dan jatuhnya harga diri) adalah,

Sebelum melakukan suatu perbuatan atau mengatakan suatu perkataan, pikirkan: apakah perkataan atau perbuatan itu bermanfaat bagi anda kelak di akhirat atau tidak? apakah perkataan atau perbuatan itu dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah atau bukan?

— Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri

Advertisements