Pertanyaan:

Bagaimana mengetahui Allah ridha kepada saya atau tidak?

Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri menjawab: 

Jika anda ingin mengetahui apakah Allah ridha kepada anda, mau perhatikanlah bagaimana ridha anda kepada Allah. Apakah anda ridha kepada Allah ataukah tidak?

Ridha anda kepada Allah dalam 3 hal:

Pertama, apakah anda ridha bahwa Allah sebagai Rabb anda? Apakah anda ridha terhadap apa yang Allah takdirkan kepada anda, misalnya ketika Allah mentakdirkan anda sakit ketika tadinya anda sedang bahagia? Dan Allah lah yang membuat penyakit tersebut. Apakah anda mengetahui dengan itu sebenarnya Allah mencintai anda dan jauh lebih cinta dari cinta anda kepada diri anda sendiri. Dan selanjutnya pada setiap apa yang Allah takdirkan pada anda, hendaknya anda ridha.

Kedua, apakah anda ridha bahwa Allah sebagai satu-satunya sesembahan? Sehingga semua apa yang Allah perintahkan, anda patuhi dan laksanakan. Dan jangan anda berubah dari itu sedikit pun.

Ketiga, apakah anda ridha dengan nama-nama dan sifat Allah?

Sehingga, sekadar apa ridha anda kepada Allah, maka sekadar itu pula lah ridha Allah kepada anda.

الجزاء من جنس العمل

Ganjaran sepadan dengan perbuatan yang dilakukan

Sumber: